Quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước phòng chống bạo lực học đường


Dự thảo quy định rõ trách nhiệm thực hiện quản l‎ý nhà nước về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ, Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, trách nhiệm của UBND các cấp, đề nghị các tổ chức chính trị – xã hội.

Theo đó, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai Nghị định này và kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Đưa nội dung, kiến thức về an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào chương trình giáo dục trong nhà trường.

Rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Dự thảo cũng quy định nội dung môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; môi trường giáo dục phòng, chống bạo lực học đường.

Xem chi tiết dự thảo TẠI ĐÂYSource link

No Responses

Write a response