Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số


Trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT nói trên chỉ đạo các trường mầm non rà soát việc xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số. Trong quá trình xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cần chú ý:

Phân loại khả năng tiếng Việt của trẻ để có phương pháp, nội dung tăng cường tiếng Việt phù hợp với đối tượng trẻ;

Tăng thời lượng tập nói tiếng Việt, đặc biệt là đối với những trẻ mới ra lớp, khả năng giao tiếp tiếng Việt còn hạn chế, tạo cơ hội giao tiếp cho trẻ mọi lúc, mọi nơi;

Lồng ghép tăng cường tiếng Việt vào các hoạt động giáo dục hàng ngày;

Cung cấp đầy đủ tài liệu, học liệu cho giáo viên và trẻ nhằm đảm bảo chất lượng tăng cường tiếng Việt.

Phòng GD&ĐT bố trí đội ngũ CBQL, giáo viên mầm non cốt cán, nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ tham gia lớp tập huấn do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức; chỉ đạo các trường mầm non chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức triển khai tập huấn cho 100% CBQL và giáo viên, nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ (nếu có) ở các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn…

Chỉ đạo các trường mầm non phối hợp với Đoàn thanh niên, hội Phụ nữ xây dựng các câu lạc bộ đọc sách tại thôn, bản, hướng dẫn cha mẹ trẻ tạo dựng môi trường tiếng Việt tại nhà và tăng cường giao tiếp với trẻ…Source link

No Responses

Write a response