Tạo điều kiện để học sinh được tham gia khi có nhu cầu, nguyện vọng


Văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học thường xuyên hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước; khuyến cáo học sinh không chơi ở những nơi gần ao, hồ, sông suối, hố công trình, những nơi có biển báo nguy hiểm…; khi đi bơi phải có người lớn đi cùng, không tự ý đi bơi thông qua các buổi sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoài giờ lên lớp…;

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm quan tâm, đề nghị các bậc cha mẹ tăng cường quản lý con em trong thời gian nghỉ hè. Khuyến khích phụ huynh cho con em tham gia các lớp học bơi, các hoạt động do địa phương, nhà trường tổ chức trong dịp nghỉ hè;

Phối hợp với cơ sở Đoàn, Đội tại địa phương tổ chức các hoạt động hè vui tười, lành mạnh, tạo nhiều sân chơi cho học sinh tham gia; phối hợp hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi, các khóa giáo dục kỹ năng sống…;

Khuyến khích các trường, cơ sở giáo dục phối hợp với các trung tâm văn hóa thể thao tại địa phương tổ chức các hoạt động hè tại trường (các câu lạc bộ thể thao, văn hóa, văn nghệ; lớp học bơi và các khóa giáo dục kỹ năng sống….), tạo điều kiện để học sinh được tham gia khi có nhu cầu, nguyện vọng.Source link

No Responses

Write a response