Thái Nguyên: Các đối tượng được tuyển thẳng vào THPT


Các đối tượng này không áp dụng với THPT chuyên và Trường PTDT nội trú tỉnh, cụ thể như sau:

Học sinh (diện được học bổng) trường phổ thông dân tộc nội trú THCS, hệ nội trú của trường THPT Bình Yên đã tốt nghiệp trung học cơ sở;

Học sinh là người dân tộc rất ít người (thuộc một trong các dân tộc sau: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao); Học sinh khuyết tật có đủ hồ sơ hợp lệ;

Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học (Với cuộc thỉ về văn nghệ, TDTT đạt giải cá nhân hoặc giải đồng đội trong các cuộc thi do ngành GD&ĐT tổ chức hoặc phổi hợp với các ngành khác tổ chức ở cấp THCS).

Với PTDT nội trú tỉnh chỉ tuyển thẳng học sinh là người dân tộc rất ít người và học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh trường nội trú đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng nếu dự thi vào trường THPT chuyên hoặc PTDT nội trú mà không trúng tuyển thì vẫn được tuyển thẳng vào các trường THPT khác thuộc địa bàn tuyển sinh.Source link

1

No Responses

Write a response