"Theo đại học, chưa chắc tôi làm được thế này"Tạ Đình Huy chia sẻ khi con người ta bị đặt vào hoàn cảnh ngặt nghèo nào đó thì có thể bộc phát những khả năng siêu phàm.
Source link

2

No Responses

Write a response