Thử thách cuối tuần: Bài toán phá két sắtThứ sáu, 31/3/2017 | 07:00 GMT+7

Thứ sáu, 31/3/2017 | 07:00 GMT+7

Mật mã của két sắt đựng tiền là dãy số có quy luật, mỗi số xuất hiện trong một viên bi.

Các số xuất hiện trong 9 viên bi lần lượt là 1; 1; 2; 3; 6; 7; 10; 11; 14, còn viên bi cuối cùng chưa biết “?”. Bạn hãy xác định quy luật dãy số và cho biết số cuối cùng là số nào.

thu-thach-cuoi-tuan-bai-toan-pha-ket-sat
 

Trần Phương

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

2

No Responses

Write a response