Tìm hiểu danh tướng nổi tiếng với câu nói 'không thèm làm vương đất Bắc'Thứ ba, 28/3/2017 | 19:00 GMT+7

Thứ ba, 28/3/2017 | 19:00 GMT+7

“Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc” là một trong những câu nói nổi tiếng nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm Việt Nam. Hãy làm bài trắc nghiệm để tìm hiểu về tác giả của câu nói này – danh tướng Trần Bình Trọng.

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

2

No Responses

Write a response