Tìm hiểu về danh nhân Trương Hán Siêu
Ông có học vấn sâu rộng, giàu lòng yêu nước, được các vua đời Trần tôn quý. Khi chết, ông được truy tặng chức Thái Bảo – thầy dạy của vua. Source link

1

No Responses

Write a response