Tổ chức khóa học kỹ năng tự vệ cơ bản cho đội ngũ giáo viên


Mục đích nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành cho đội ngũ giáo viên có chuyên môn về giáo dục thể chất tại các đơn vị trường học để tổ chứcrèn luyện kỹ năng tự vệ khi gặp tình huống nguy hiểm cho học sinh; góp phần rèn luyện cho các em sự tự tin, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển toàn diện, đẩy mạnh phong trào”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Sở GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quan tâm, hỗ trợ thực hiện tốt chương trình, và chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện nhằm phát triển tốt nhất cho học sinh về thể chất, tinh thần và kỹ năng tự vệ cơ bản.

Các đơn vị nghiêm túc thực hiện, lồng ghép nội dung các thế võ tự vệ cơ bản vào tiết học thể dục trong nhà trường, nhân rộng mô hình, lồng ghép trong các giờ hoạt động ngoại khóa của tổ chức Đoàn Đội trong nhà trường, giờ ngoại khóa.

Thời gian thực hiện vào tháng 5/2017 tại 8 cụm chuyên môn và 24 Phòng GD&ĐT. Thời lượng lớp học 5 ngày 10 buổi học.

Đối tượng tham gia là giáo viên các các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDTX. Mỗi trường cử 2 giáo viên có chuyên môn về giáo dục thể chất tham dự lớp học.Source link

1

No Responses

Write a response