TP HCM: Hướng dẫn thi tốt nghiệp THCS, THPT Chương trình song ngữ tiếng Pháp


Theo đó, thi tốt nghiệp THPT tring 1 ngày (26/5/2017). Thời gian làm bài thi môn tiếng Pháp (kể cả thời gian nghe băng): 120 phút. Thời gian làm bài cho bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp: 60 phút.

Hội đồng coi thi và chấm thi đặt tại Trường THCS Colette, Quận 3.

Thi tốt nghiệp THPT trong 2 ngày (14 và 15/4/2017). Thời gian làm bài thi môn tiếng Pháp (kể cả thời gian nghe băng): 150 phút. Thời gian cho bài thi diễn đạt nói: 15 phút/học sinh. Thời gian làm bài cho bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp: 120 phút.

Hội đồng coi thi đặt tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.Source link

1

No Responses

Write a response