TP HCM: Sở GD&ĐT ban hành kế hoạch chuyển công tác với viên chức


Đối tượng là viên chức đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ công tác, do nhu cầu công tácnên có nguyện vọng được điều động công tác đến các đơn vị khác;

Viên chức đã được Sở GD&ĐT tuyển dụng và có thời gian làm việc liên tục tại đơn vị đang công tác từ 4 năm (đủ 48 tháng tính từ ngày có Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp) trở lên có nguyện vọng được điều động đến các đơn vị khác trực thuộcSở. Những trường hợp đặc biệt do sáp nhập, chia tách đơn vị… do Sở GD&ĐT quyết định.

Điều kiện tiếp nhận hồ sơ: Viên chức phải hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị đang công tác 2 năm liên tục (theo phiếu đánh giá viên chức hàng năm);

Viên chức phải đăng ký thông tin hồ sơ trên mạng Internet, có thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định và thực hiện đúng các bước của quy trình chuyển công tác.

Sở GD&ĐT không tiếp nhận hồ sơ đối với viên chức trong các trường hợp: đang thi hành kỷ luật, đang xem xét để xử lý kỷ luật, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có đơn cam kết phục vụ lâu dài trong các huyện ngoại thành của thành phố,còn vay vốn ngân hàngtại đơn vị đang công tác, đơn vị tiếp nhận không có nhu cầu bổ sung nhân sự.

Thời gian xem xét chuyển công tác viên chức với hình thức đăng ký qua mạng Internet: Từ ngày 10/4/2017; nộp hồ sơ đến hết ngày 10/5/2017; xem xét và giải quyết hồ sơ đến hết ngày10/06/2017.Source link

1

No Responses

Write a response