Trắc nghiệm thành ngữ 'điếc không sợ súng' trong tiếng AnhChủ nhật, 2/4/2017 | 14:00 GMT+7

Chủ nhật, 2/4/2017 | 14:00 GMT+7

Tiếng Anh có những thành ngữ nghĩa tương đương trong tiếng Việt. Hãy thử điền từ vào chỗ trống và đoán xem nghĩa của từng thành ngữ dưới đây. 

trac-nghiem-thanh-ngu-diec-khong-so-sung-trong-tieng-anh

Điền từ để hoàn thiện thành ngữ trong tiếng Anh. Ảnh: Pinterest

Question 1: Love me love my…

a. chicken

b. dog

c. baby

d. cat

Quang Nguyen

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

1

No Responses

Write a response