Trắc nghiệm về quan nhà Trần đi sứ không lạy vua ChiêmThứ tư, 29/3/2017 | 18:55 GMT+7

Thứ tư, 29/3/2017 | 18:55 GMT+7

Tình cờ giúp vua việc lớn, Đoàn Nhữ Hài được phong chức dù chưa đỗ đạt, tuổi chưa tới 20. Trong lần đi sứ Chiêm Thành, ông cư xử khôn khéo khiến vua Chiêm tâm phục, không bắt quỳ lạy.

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

1

No Responses

Write a response