Triệu tập Hội thao Giáo dục QP-AN học sinh THPT toàn quôc lần thứ II – 2017


Đối tượng là học sinh đang học tại các trường THPT trên toàn quốc năm học 2016-2017 được các Sở GD&ĐT tuyển chọn, có đủ sức khỏe, có đạo đức tốt, có năng lực và kết quả học tập tốt vê môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm.

Thành phần gồm phụ trách đoàn, phụ trách kỹ thuật đội tuyển; đội tuyển số lượng 9 học sinh.

Nội dung thi trong Hội thao thực hiện theo Quyết định số 447/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ II năm 2017.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị có mặt tập trung Hội thao từ ngày 15/4/2017, kết thúc ngày 20/4/2017.

Địa điểm tổ chức: Trung tâm huấn luyện Miếu Môn của Bộ Quốc phòng (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội).Source link

1

No Responses

Write a response