Triều Trần bắt đầu suy yếu từ đời vua nào?



Thứ ba, 4/4/2017 | 17:13 GMT+7

Thứ ba, 4/4/2017 | 17:13 GMT+7

Khi thượng hoàng nắm việc triều chính, ông vua này khá tu chí. Nhưng khi thượng hoàng băng hà, vua sa vào rượu chè, cờ bạc, dân đói, nạn quan tham nổi lên.

7-cau-hoi-ve-vua-tran-khien-co-nghiep-suy-yeu
 

Câu 1: Sau 3 lần đánh bại giặc Nguyên – Mông, nước Đại Việt thịnh trị, đến đời vua nào thì triều Trần bắt đầu suy yếu?

a. Trần Dụ Tông

b. Trần Hiến Tông

Quỳnh Trang

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();



Source link

No Responses

Write a response