Trường THPT Chu Văn An sẽ thí điểm đào tạo song bằng


Ngày 20/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã báo cáo tập thể lãnh đạo UBND thành phố về việc triển khai đề án “Thí điểm đào tạo chương trình song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc – Chứng chỉ A Level tại trường THPT Chu Văn An”. 

Chương trình phối hợp, liên kết song bằng nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

truong-thpt-chu-van-an-se-thi-diem-dao-tao-song-bang

Học sinh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) có thể được tham gia chương trình học song bằng. Ảnh: Mytour

Trường THPT Chu Văn An được lựa chọn bởi có bề dày truyền thống lịch sử, chất lượng học tập tốt và tiếp cận hội nhập quốc tế.

Theo chỉ đạo, trường sẽ tiếp thu ý kiến, hoàn thiện đề án, báo cáo UBND trình HĐND thành phố cho phép triển khai từ năm học 2017-2018, với yêu cầu đảm bảo số giờ học giảm xuống mức thấp nhất, hạn chế tối đa phát sinh kinh phí.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường phải đạt chuẩn theo yêu cầu của Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CIE), đồng thời CIE phải cung cấp đủ giáo viên đạt chuẩn quy định tham gia giảng dạy chương trình thí điểm. 

Chương trình sẽ được nhân rộng nếu hiệu quả và được dư luận xã hội, phụ huynh, học sinh ủng hộ. 

Phiêu LinhSource link

No Responses

Write a response