Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh)Hướng dẫn Soạn bài: Tuyên ngôn độc lập Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh I. Tác giả Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc (1890 – 1969) sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người là nhà yêu […]

{Xem đầy đủ ở http://booktoan.com}Source link

No Responses

Write a response