Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học . — Comenxki

Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013

(GDTĐ) – Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở GDĐT phối hợp với Hội Khuyến học và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012. Ảnh: gdtd.vn
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012. Ảnh: gdtd.vn

Theo đó, căn cứ vào chủ đề năm 2013, các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp với ngành giáo dục tổ chức khai giảng các lớp học: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp học nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

Các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa có các hoạt động cụ thể, thiết thực diễn ra trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được thăm quan, học tập.

Các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đặc thù của địa phương.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời diễn ra từ ngày 30/9/2013 đến hết ngày 6/10/2013 với chủ đề “Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả”.

Lập Phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>