Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài: Ôn tập chương 1 – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1.69 trang 24 Giá trị lớn nhất của hàm số (f(x) =  – 4sqrt {3 – x} ) (A) 3                                        (B) -3 (C) 0                                        (D) -4 Giải Chọn đáp án C ————————————————- Bài 1.70 trang 24 Cho hàm số f có đạo hàm là (f'(x) = x{(x + 1)^2}{(x – 2)^4}) với mọi  (xin … Đọc thêm…