Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 32) SGK Toán 5 chương 1

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 32) SGK Toán 5. Bài 3: Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được. Đề bài 3. Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được ( dfrac{2}{15}) bể, giờ thứ hai chảy vào được ( dfrac{1}{5}) bể. Hỏi trung bình mỗi … Đọc thêm…