Bài 6 Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau – Giải bài 48 → 55 – Sách bài tập Toán 9 tập 1

Bài 6 Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau – Giải bài 48 → 55 – Sách bài tập Toán 9 tập 1 Câu 48 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1 Cho đường  tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường … Đọc thêm…

Bài 5 Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn – Sách bài tập Toán 9 tập 1

Bài 5 Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn – Sách bài tập Toán 9 tập 1 Câu 42 trang 163 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1 Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Dùng thước và compa, hãy dựng các điểm B và C thuộc đường … Đọc thêm…

Bài tập trắc nghiệm trang 7 – trắc nghiệm trang 7 chương mở đầu – SBT Sinh học lớp 7

Giải bài tập trắc nghiệm trang 7 Sách bài tập Sinh học 7, mở đầu. Hướng dẫn Giải bài tập trắc nghiệm trang 7 chương mở đầu Sách bài tập (SBT) Sinh học 7. Câu 1: Môi trường có động vật sinh sống là… Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi … Đọc thêm…

68 câu trắc nghiệm Toán THPT Quốc gia lần 6 – Vận Dụng, Vận Dụng Cao (ID4) – file word có lời giải

68 câu trắc nghiệm Toán THPT Quốc gia – Vận Dụng, Vận Dụng Cao (ID4) – file word có lời giải Share lại từ fb.com của Ninh Hai tập hợp sản phẩm các nhóm làm trắc nghiệm thi 2018 lần 6. các bạn xem online và tải về: —————— ————– DOWNLOAD FILE WORD TOÁN The … Đọc thêm…