Nêu quan điểm của mình về vai trò của tiếng nói dân tộc trong bối cảnh hiện nay

Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4: “… Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị. Nếu người An Nam hãnh diện giữ … Đọc thêm…

Phân tích bài thơ Chiều tối: Dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu vẫn luôn hướng về sự sống và ánh sáng

II. Đọc – hiểu văn bản 1. Hai câu thơ đầu: bức tranh thiên nhiên – Mở đầu bài thơ, tác giả đã vẽ lên một bức tranh thiên nhiên vùng sơn cước trong buổi chiều tà với hai nét vẽ chính là: “cánh chim” và “chòm mây” – Sự khác biệt giữa bản dịch … Đọc thêm…