Yêu cần đạt về đọc, viết, nói trong chương trình mới Tiếng Việt lớp 4

Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch, thơ, văn bản miêu tả; tốc độ đọc khoảng 90 – 100 tiếng/phút. Yêu cầu cần đạt môn Tiếng Việt lớp 4 chương trình mới. ĐỌC KĨ THUẬT ĐỌC 0.1. Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch, thơ, văn bản miêu tả; … Đọc thêm…