2 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số lớp 11(hàm số lượng giá và phương trình lượng giác)

Gửi thầy cô và các em 2 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số lớp 11(hàm số lượng giá và phương trình lượng giác) năm 2015. Độ khó đề ở mức cơ bản. Nội dung đề thi kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 11: xoay quanh các bài tập: Một số phương … Đọc thêm…

Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 11 chương 1 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 11 chương 1 có đáp án và thang điểm chi tiết của trường THPT Thừa Lưu. ĐỀ 1: 1: (3,5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M (-3;2) và đường thẳng d có phương trình: 4x-3y+1=0. Tìm ảnh của điểm  M và đường thẳng  d qua … Đọc thêm…

Đề giữa kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2015 – 2016 trường THPT Thống Nhất A

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2015 – 2016 trường THPT Thống Nhất A. Đề gồm 3 câu, thời gian làm bài 45 phút. ĐỀ THI GIỮA KÌ 1, NĂM HỌC: 2015 – 2016 Môn: Toán 11. Thời gian: 45 phút (không kể phát đề) Bài 1: (2 điểm) Cho … Đọc thêm…

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Tiếng Anh năm học 2015 -20116

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Tiếng Anh năm học 2015 -2016 trường THPT Thống Nhất A. Thong Nhat A High School Code: …………. MID TERM TEST 11 YEAR 2015-2016 (Time allowed: 45 minutes) Đề chẵn: I. LISTENING (2 Ms): These people didn’t have a good vacation . What did they do … Đọc thêm…