Đề và đáp án thi giữa kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm học 2015-2016

Đề và đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm học 2015-2016.

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: VẬT LÍ 10

(Thời gian: 45 phút)

Bài 1 (5 điếm):

Một điện tích điểm q1 = -6,4. 10-10 (C) đặt ở A trong chân không:

a. Vẽ vectơ cường độ điện trường do  q1 gây ra tại điểm M cách A 8(cm) và tính cường độ điện trường đó.

b. Đặt thêm một điện tích điểm q2 = 3,6.10-10 (C) tại B cách A 10(cm) và cách M 6(cm). Tim cường độ điện trường tổng hợp tại M.

Bài 2 (2 điếm):

Hai điện tích điểm đặt trong không khí cách nhau một đoạn 1m, đẩy nhau một lực F=1,8 N. Điện tích tổng cộng cúa hai vật là     3. 10-5 
C.Tìm điện tích của mỗi vật.

Bài 3 (3 điếm):

Giữa hai điểm B và C cách nhau một đoạn 0,2 m có một điện trường đều với đường sức hướng từ B →
C.Hiệu điện thế Ubc = 12V. Tìm:

a. Cường độ điện trường giữa B và C.

b. Công của lực điện dịch chuyển điện tích điểm q = 2.10-6 c đi từ B → C.

c.  Khối lượng của điện tích điểm q = 2.10-6 
C.Biết nó dịch chuyển không vận tốc đầu từ B đến C dưới tác dụng cúa điện trường và tại C điện tích điểm đạt tốc độ: 1.107m/s.


Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi môn Vật Lý giữa kì 1 lớp 11

Bài 1 (5 điếm):

Đáp án bài 1: Thi giữa kì 1 môn Lý lớp 11
Đáp án bài 1: Thi giữa kì 1 môn Lý lớp 11

Bài 2 (2 điếm):

Đáp án bài 2: Thi giữa kì 1 môn Lý lớp 11
Đáp án bài 2: Thi giữa kì 1 môn Lý lớp 11

Bài 3 (3 điếm):

Đáp án bài 3: Thi giữa kì 1 môn Lý lớp 11

Đáp án bài 3: Thi giữa kì 1 môn Lý lớp 11

Tải về đề thi và đáp án môn Lý giữa kì 1: Tại đây