Ma trận đề kiểm tra học kì 1 lớp 12 môn Địa hay nhất năm 2016

Dưới đây là ma trận đề kiểm tra, đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa Lý rất hay và chi tiết. Đây cũng là đề cương rất bổ ích dành cho các em ôn tập để chuẩn bị cho những bài kiểm tra sắp tới

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN ĐỊA 12 Năm Học 2016-2017

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa – Biết được biểu hiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùaqua các thành phần tự nhiên

 

– Hiểu được đặc điểm cơ bản của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

– Hiểu được ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống.

– Sử dụng Atlat  Địa lí Việt Nam để nhận xét được mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tự nhiên.

– Phân tích được bảng số liệu về khí hậu của một số địa điểm.

Thiên nhiên phân hóa đa dạng – Biết được sự khác nhau về khí hậu và thiên nhiên phần phía Bắc vàphía Nam lãnh thổ.

 

– Biết được biểu hiện của sự  phân hoá thiên nhiên từ Đông sang Tây.

– Biết được sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao.

 

– Hiểu được sự phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ là do sự thay đổi khí hậu từ Bắc vào Nam.

– Hiểu được sự phân hóa thiên nhiên theo kinh độ là do sự phân hóa địa hình và sự tác động kết hợp của địa hình với hoạt động của các luồng gió qua lãnh thổ.

 

– Sử dụng Atlat  Địa lí Việt Nam đểphân tích và giải thích được đặc điểm cảnh quan ba miền tự nhiên nước ta.
Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên – Biết được một số nguyên nhân và biện pháp bảo vệ tài nguyênrừng, đa dạng sinh học và đất ở nước ta.

– Biết được sự phân bố hoạt động của một số loại thiên tai chủ yếu ở nước ta.

– Biết được cách phòng chống đối với mỗi loại thiên tai.

 

– Hiểu được sự suy thoái tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và đất ở nước ta.

– Hiểu được 2 vấn đề quan trọng trong bảo vệ môi trường ở nước ta.

– Sử dụng Atlat  Địa lí Việt Nam để xác định được các vườn quốc gia,khu bảo tồn ở nước ta.

– Phân tíchvà nhận xét được bảng số liệu về sự biến động của tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở nước ta.

– Vận dụng được một số biện pháp bảo vệ tự nhiên và phòng chống thiên tai ở địa phương.

Số câu: 33 câu 12 câu 12 câu 9 câu