Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2015 trường THCS Tân Sơn

Ma trận Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2015 trường THCS Tân Sơn: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB có độ dài 8cm, vậy độ dài đoạn thẳng IA bằng bao nhiêu? TRƯỜNG THCS TÂN SƠN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn … Đọc thêm…

Đề kiểm tra học kì môn Sử lớp 6 trường THCS Hoa Lư năm 2015

Trình bày những nét chính về  đời sống vật chất  của cư dân Văn Lang ? Em có nhận xét gì về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang? Trường THCS Hoa Lư Đề kiểm tra học kì 1 năm 2015 – 2016 Môn: Lịch Sử lớp 6 Thời gian làm bài 45 phút   1: … Đọc thêm…

Đề kiểm tra kì 1 lớp 6 môn Vật Lý có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

Đề và đáp án đề thi kiểm tra kì 1 môn Vật Lý lớp 6 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: VẬT LÝ 6 Giới hạn chương trình: tuần 1 đến tuần 15 1. TRỌNG SỐ NỘI … Đọc thêm…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý lớp 6 trường THCS Võ Thị Sáu năm học 2015 – 2016

Thầy cô và các em tham khảo Đề kiểm tra Vật Lý 6 học kì 1 trường THCS Võ Thị Sáu năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 45 phút. Trường THCS Võ Thị Sáu ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN Vật Lý  – LỚP 6 Thời gian: 45 phút (không … Đọc thêm…

Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lớp 6 trường THCS Hợp Hóa 2015

Thầy cô và các em tham khảo Đề và đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Địa Lí lớp 6: Trái Đất có những chuyển động quay nào? Nêu những hệ qủa của mỗi chuyển động. TRƯỜNG THCS HỢP HÓA Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn: Địa Lí – Lớp 6 Thời gian làm bài 45 phút Phần I: … Đọc thêm…

Đề kiểm tra kì 1 môn Lịch Sử 6 có đáp án khá hay năm học 2015 – 2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch Sử lớp 6: So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa chế độ chiếm hữu nô lệ phương Đông và phương Tây. Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Thời gian làm bài 45 phút. I. Trắc nghiệm (4 điểm): 1: Tính khoảng cách thời gian: … Đọc thêm…

Thi học kì 1 có đáp án môn Tiếng Anh 6 trường THCS Hưng Hóa năm 2015

Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết Trường THCS Hưng Hóa năm học 2015 – 2016 Môn: Tiếng Anh – Lớp 6 – Thời gian làm bài 45 phút A. Listening (2Ms) Question 1.  Listen and number the picture you hear. (1 M) Question 2: Choose the best answers to … Đọc thêm…

Đáp án đề kiểm tra kì 1 Sinh 6 Phòng GD & ĐT TX Ba Đồn 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh Học lớp 6 có đáp án của Phòng GD & ĐT Thị Xã Ba Đồn năm học 2015 – 2016. Đề gồm 4 câu tự luận. Thời gian làm bài 45 phút. Thầy cô và các em tham khảo dưới đây. Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thị Xã Ba Đồn Đề Kiểm Tra Học Kì … Đọc thêm…

Đề thi học kì 1 môn Anh lớp 6 của Phòng GD & ĐT Hòn Đất năm 2015 có đáp án

[Tiếng Anh 6] Đề thi học kì 1 môn Anh lớp 6 có đáp án của Trường THCS Bình Giang – Phòng GD & ĐT Hòn Đất năm học 2015 – 2016.  Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Hòn Đất Trường THCS Bình Giang Đề Thi Học Kì 1 Môn: Anh – Lớp 6 Thời gian làm bài 45 phút I. LISTENING … Đọc thêm…