Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình Học lớp 7 mới nhất 2016

Gửi tới thầy cô và các em đề kiểm tra 1 tiết chương 1 lớp 7 – Hình học. Đề bao gồm 8 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận

I.TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) : Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

1: Góc xOy có số đo là 1000 .Góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:

A. 500         B.  80         C.   1000     D.   1200

2 : Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng:

A. vuông góc              
B.cắt nhau.

C.song song
D.trùng nhau

3 : Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì  :

A. a ⊥ c            
B.a // c .                     
C.a //b                         D.  c // b

4 : Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có :

A. Vô số đường thẳng song song với a.
B.Một và chỉ một đường thẳng song song với a.

C.Có ít nhất một đường thẳng song song với a.
D.Hai đường thẳng song song với a.

5 : Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b thì số cặp góc so le trong tạo thành là:

A. 2 cặp.
B.3 cặp.                     
C.4 cặp.                   
D.5 cặp.

6 : Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và  trong các góc tạo thành có một góc bằng 900, thì:

A. xx’ là đường trung trực của yy’

B.  yy’  là đường trung trực của xx’

C.xx’yy’
D.xx’ // yy’

7:  Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì.

A. Cặp góc đồng vị bằng nhau .

B.  Cặp góc so le trong bằng nhau.

C.Cặp góc trong cùng phía bằng nhau.

D.Cả A và B đều đúng

8: Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu:

A. d vuông góc với AB
C.d song song với AB

B.d cắt AB tại trung điểm của nó.
D.d vuông góc với AB tại trung điểm của nó.

II. TỰ LUẬN  (6 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm):  Vẽ hình và viết giả thiết,  kết luận của định lí : “ Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông với đường thẳng kia”.

Bài 2. (1,5 điểm).  Cho hình vẽ  bên:

1)  Vì sao a//b  ?

2)  Tính số đo của A1; A4.

2016-10-23_215014

Bài 3( 2 đim) :  Cho hình vẽ.

Biết:      A= 500, ACD= 1100, D= 600.

Chứng minh rằng: AB // DE.

2016-10-23_215143

Bài 4. (1 điểm).  Cho hình vẽ.

Biết :Ax//By và xAC=1300, CA vuông góc với CB.

Tính số đo CBy ?

2016-10-23_215215

 

Bài viết liên quan:

Gửi một bình luận