Đề kiểm tra 1 tiết môn Văn lớp 8 – THCS Lê Hồng Phong 2016 có đáp án

02 Đề kiểm tra 1 tiết môn Văn lớp 8 – THCS Lê Hồng Phong 2016 được Dethikiemtra.com cập nhật có đáp án.

Môn : Ngữ  Văn- Lớp 8.

                                                                                           Năm học:2015-2016

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

I. TRẮC NGHIỆM (3đ)

1. Văn bản “ Tôi đi học” của tác giả:

A. Nam Cao.
B.Ngô Tất Tố.

C.Thanh Tịnh.
D.Nguyên Hồng.

2. Nghệ thuật đặc sắc mà tác giả thể hiện thông qua văn bản “ Tức nước vỡ bờ” là:

A. Cảm xúc, tâm trạng nồng nàn, mãnh liệt.

B.Sử dụng những hình ảnh so sánh, liên tưởng táo bạo.

C.Hình ảnh so sánh mới mẻ.

D.Xây dựng tình huống truyện bất ngờ, có cao trào.

3. Truyện kí Việt Nam giống nhau ở chổ:

A. Đều là văn tự sự hiện đại.
B.Có tinh thần nhân đạo.

C.Lối viết chân thực, sinh động.
D.Các ý trên đều đúng.

4. “ Số phận bi thảm của người nông dân cùng khổ và nhân phẩm cao đẹp của họ” là nội dung của văn bản:

A. Lão Hạc.
B.Trong lòng mẹ.

C.Tôi đi học.
D.Tức nước vỡ bờ.

5. Phương thức biểu đạt nào được thể hiện qua câu văn sau đây?

“ Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niêm mơn man của buổi tựu trường.”

A. Tự sự
B.Biểu cảm

C.Miêu tả
D.Miêu tả và biểu cảm.

6. Nội dung đoạn trích “Trong lòng mẹ” là:

A. Kể lại những nỗi đau của bé Hồng.

B.Kể lại âm mưu độc địa của người cô.

C.Kể lại nỗi nhớ mẹ của bé Hồng.

D.Kể lại nỗi đau khổ bị dày vò và niềm vui sướng, kính yêu của bé Hồng đối với mẹ .

II TỰ LUẬN: (7đ)

1: Tóm tắt ngắn gọn đoạn trích ”Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố (khoảng 4-> 5 dòng)?

2: Phát biểu chủ đề của văn bản”Tôi đi học” của Thanh Tịnh?

3: Qua các văn bản: Tôi đi học; Trong lòng mẹ; Tức nước vở bờ, em hãy khái quát chung về phẩm chất của người mẹ, người vợ, người phụ nữ Việt Nam trước cách mạng

 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (đề 2)

   Môn : Ngữ  Văn- Lớp 8.

                                                                                             Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

I TRẮC NGHIỆM: (3đ)

1. Nghệ thuật đặc sắc mà tác giả thể hiện thông qua văn bản “ Tức nước vỡ bờ” là:

A.Cảm xúc, tâm trạng nồng nàn, mãnh liệt.

B.Xây dựng tình huống truyện bất ngờ, có cao trào.

C.Sử dụng những hình ảnh so sánh, liên tưởng táo bạo.

D.Hình ảnh so sánh mới mẻ.

2. “ Số phận bi thảm của người nông dân cùng khổ và nhân phẩm cao đẹp của họ” là nội dung của văn bản:

A.Trong lòng mẹ.
B.Tôi đi học.

C.Tức nước vỡ bờ.
D.Lão Hạc.

3. Văn bản “ Tôi đi học” của tác giả:

A.Nguyên Hồng.
B.Thanh Tịnh.

C.Ngô Tất Tố.
D.Nam Cao.

4. Truyện kí Việt Nam giống nhau ở chỗ:

A.Đều là văn tự sự hiện đại.
B.Có tinh thần nhân đạo.

C.Lối viết chân thực, sinh động.
D.Các ý trên đều đúng.

5. Tác giả đã lột tả bản chất xấu xa của tên cai lệ bằng những yếu tố:

A. Ngôn ngữ.
B.Hành động.

C.Ngôn ngữ , hành động.
D.Ngôn ngữ , hành động, điệu bộ, cử chỉ.

6. Câu văn: “ Ông giáo nói phải! Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó để nó làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút… Kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn.” Có ý nghĩa:

A. Lão Hạc ân hận, xót thương cậu vàng, thương mình và nghĩ về kiếp người đau khổ, đói khổ.

B.Lão nghĩ hoá kiếp cho cậu vàng để nó được sung sướng.

C.Lão cảm thấy chua chát cho số phận của mình.

D.Lão ân hận vì đã bán cậu vàng.

II TỰ LUẬN (7đ)

1: Nội dung chủ yếu của văn bản “Tôi đi học “ là gì?

2: Tóm tắt ngắn gọn đoạn trích ”Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố (khoảng 4-> 5 dòng)?

3: Qua các văn bản: Tôi đi học; Trong lòng mẹ; Tức nước vở bờ, em hãy khái quát chung về phẩm chất của người mẹ, người vợ, người phụ nữ Việt Nam trước cách mạng?

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT

   Môn: Ngữ Văn – Lớp 8

Đề 1:

I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng chấm 0,5 điểm.

1C, 2D, 3D, 4A, 5D, 6D.

II TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

Câu 1(3điểm): Buổi sáng hôm ấy, khi chị Dậu đang chăm sóc anh Dậu vừa mới tỉnh thì bọn cai lệ và người nhà lý trưởng sầm sập kéo vào thúc sưu. Mặc cho những lời van xin tha thiết của chị, chúng cứ một mực xông tới định bắt trói anh Dậu. Tức quá hóa liều, chị Dậu vùng dậy, đánh ngã cả hai tên tay sai độc ác.

Câu 2(1 điểm): Tác giả bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm trong sáng mơn man về ngày đầu tiên đi học.

Câu 3(3 điểm): Đó là tình cảm thắm thiết, sâu nặng đối với chồng con, trong những hoàn cảnh đau đớn, tủi cực, gay cấn nhất. Họ không chỉ bộc lộ bản chất dịu hiền đảm đang mà còn thể hiện sức mạnh tiềm tàng, đức hi sinh quên mình vì chồng con.

Đề 2:

TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng chấm 0,5 điểm.

1B, 2D, 3B, 4D, 5D, 6A.

II TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

Câu 2(1 điểm): Tác giả bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm trong sáng về ngày đầu tiên đi học.

Câu 1(3 điểm): Buổi sáng hôm ấy, khi chị Dậu đang chăm sóc anh Dậu vừa mới tỉnh thì bọn cai lệ và người nhà lý trưởng sầm sập kéo vào thúc sưu. Mặc cho những lời van xin tha thiết của chị, chúng cứ một mực xông tới định bắt trói anh Dậu. Tức quá hóa liều, chị Dậu vùng dậy, đánh ngã cả hai tên tay sai độc ác.

Câu 3.(3 điểm): Đó là tình cảm thắm thiết, sâu nặng đối với chồng con, trong những hoàn cảnh đau đớn, tủi cực, gay cấn nhất, họ không chỉ bộc lộ bản chất dịu hiền đảm đang mà còn thể hiện sức mạnh tiềm tàng, đức hi sinh quên mình vì chồng con.

Gửi một bình luận