Tham khảo đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Đại Số lớp 8 – THCS Lương Thế Vinh

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Đại Số lớp 8 năm học 2016-2017 của trường THCS Lương Thế Vinh đã được cập nhật chi tiết tại đây. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo. Họ và tên: Lớp:  Kiểm tra 15 phút Đại số lớp 8 I.Khoanh tròn trước câu trả lời … Đọc thêm…