[Phần 1] Đề ôn hè lớp 1 môn toán Đề số 1,2,3

Phần 1:  Gồm 03 Đề ôn hè lớp 1 hay được chia sẻ bởi Dethikiemtra.com. Đề số 1 Bài 1: Viết số liền sau các số: 3, 24, 56, 47, 80, 94:……………………………… Viết các số liền trước số tròn chục: ……………………………………………… Bài 2: Số liền trước 3 56 32 Số ở giữa 21 18 45 … Đọc thêm…

[Phần 4] Đề ôn hè lớp 1 môn toán đề số 10,11,12

Tiếp nối Phần 1, Phần 2, Phần 3 Dethikiemtra.com tiếp tục chia sẻ tới các thầy cô và phụ huynh Phần 4 gồm 3 Đề ôn hè lớp 1 môn toán (Đề số 10,11,12). Đề số 10: Bài 1: Đọc các số: 55: …………………………….   5: ……………………………. 79: ……………………………. 44: ……………………………. Bài 2: Điền dấu >, … Đọc thêm…