Phần mở đầu: Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 1,2,3)

Phần mở đầu: Là phần đầu tiên trong 3 phần tổng hợp Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 1,2, 3) trên Dethikiemtra.com ĐỀ 1:  Phần I: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: 1. Số liền trước của số 4308 là: A.  4309 B.     4307 C.     4398 … Đọc thêm…

Đề ôn hè Tiếng Việt 3 (Đề số 6): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 6) có đáp án 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước cách viết chính tả mỗi câu sau. Chúng tôi rất chân trọng những điều anh mới nói. Những chồi non xanh biếc trông thật đẹp mắt. Thằng … Đọc thêm…

Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 (Đề số 7): Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 7) 1:  Viết 3 từ có tiếng chứa vần âng 2:  Trong các từ sau đây, từ nào đồng nghĩa với từ Tổ quốc? Đồng ruộng, xóm làng, rừng rú, giang sơn, sông ngòi, đất nước, ao hồ, lúa khoai, quốc gia. … Đọc thêm…

Đề ôn hè lớp 3Tiếng Việt (Đề số 9): Khoanh vào các chữ cái trước những từ viết sai chính tả

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 9) Bài 1 Khoanh vào các chữ cái trước những từ viết sai chính tả a. huýt sáo     b.lườm nguýt     c.suýt soát         d.ăn quỵt          e.tít còi          g.xe buýt          h. hít … Đọc thêm…

Đề ôn hè lớp 3 Tiếng Việt – Đề số 8: tả lại một cây ở trường mà em thích nhất

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 8) Bài 1:   Cho các từ  sau: Nhập ngũ, thi hào, mở màn, trẩy quân, chiến đấu, réo rắt, hy sinh, hoạ sĩ, dũng cảm. Hãy sắp xếp các từ ngữ trên thành hai nhóm: Nhóm từ chỉ bảo vệ Tổ quốc và … Đọc thêm…