Đề cuối học kì 1 môn Toán 10 – THPT Trung Giã năm 2016

[Đề thi trắc nghiệm có đáp án] Các em cùng tham khảo đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 của trường THPT Trung Giã năm 2016.

Đề gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 90 phút.  (Đề thi đầy đủ phía dưới).

Câu 25: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có M(1,0), N(2,2), P(-1, 3) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, A
B.Tọa độ đỉnh A là:

A .(4, -1)                 
B.(0,1)                   C(0,5)                           D(-2,1)

Câu 28:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(4, 1), B(-1,2), Ca(3,0).Tọa độ trọng tâm tam giác ABC là cặp số:

A. (2, 1)                          
B.(2, 4)                    
C.(6, 1)                      
D.(6, 3)

Câu 45: Cho hàm số y = x2  – 3x + 5 chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Hàm số không chẵn không lẻ

B.Là hàm số lẻ

C.Là hàm số chẵn

D.M (0, 4) thuộc đồ thị hàm số

Câu 46: Cho phương trình m2x + m = 4x + 2. Phương trình này vô số nghiệm khi m bằng:

A. m = 1                
B.m = 2                      
C.m = 2 và  m = -2                
D.m = 2

toan-10-trung-gia-1

toan-10-trung-gia-2

toan-10-trung-gia-3

toan-10-trung-gia-4

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 – THPT TRUNG GIÃ 2016

dap-an-toan-10

Gửi một bình luận