Đề cương ôn tập thi giữa học kì 1 lớp 11 Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh

Đề cương ôn tập thi giữa học kì 1 lớp 11Toán, Lý, hóa, Văn, Anh năm học 2015 – 2016 trường THPT Hàn Thuyên – TPHCM. 

1. Đề cương thi giữa học kì 1 Môn Toán lớp 11:

  • Tìm tập xác định của hàm số.
  • Tìm giá trị LN,NN của hàm số ( Tìm x tương ứng)
  • Giải phương trình lượng giác cơ bản.
  • Phương trình bậc hai theo 1 HSLG.
  • Phương trình có dạng asinx + bcosx =c
  • Phương trình tích.
  • Chú ý sử dụng các công thức cơ bản, nhân đôi hạ bậc , biến đổi,…

2. Đề cương thi giữa học kì 1 Môn Lý lớp 11:

A. LÝ THUYẾT:

+ Điện tích. Định luật cu-lông.

+ Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích.

+ Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện.

+ Công của lực điện.

+ Điện thế. Hiệu điện thế.

+Tụ điện.


B.BÀI TOÁN:

+ Điện tích – Định luật cu-lông.

+ Cường độ điện trường.

+ Công của lực điện.

+ Điện thế. Hiệu điện thế.

+ Tụ điện.

3. Đề cương thi giữa học kì 1 Môn Hóa lớp 11:

– Học các bài liên quan đến nitơ

( Nitơ; Amoniac và muối amoni; Axit nitric và muối nitrat).

– Làm các câu hỏi trong sách giáo khoa và đề cương liên quan đến nội dung học.

– Hình thức kiểm tra tự luận:

+ Sơ đồ phản ứng.

+ Chứng minh tính khử, tính oxi hóa.

+ Nêu hiện tượng, viết phương trình.

+ Toán: Amoniac, muối amoni; Axit nitric, muối nitrat.

4. Đề cương thi giữa học kì 1 Môn Tiếng Anh lớp 11

I. Reading: Unit 3,4.

II. Grammar

1/ Infinitive and gerund

2/ Passive infinitive and gerund

3/ Tense (7 tenses)

4/ Infinitive with TO/ Without TO

III. Form : WRITING AND multiple choice

5. Đề cương thi giữa học kì 1 Môn Ngữ Văn lớp 11

Phần đọc hiểu:

– Nhận diện: phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt của văn bản.

– Chỉ ra được các biện pháp tu từ và nêu tác dụng của nó.

– Nêu nội dung chính (hoặc chủ đề) của văn bản.

Viết một đoạn văn ngắn dựa trên sự hiểu biết nội dung văn bản.

Nghị luận xã hội: Viết văn bản nghị luận (400 từ) về tư tưởng đạo lí hoặc hiện tượng đời sống.

Nghị luận văn học

Dạng đề yêu cầu: Cảm nhận, phân tích môt tác phẩm văn học trong chương trình học kì I – lớp 11.

Bài ôn: Tự tình (Hồ Xuân Hương); Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến); Thương vợ (Trần Tế Xương); Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)