Thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có đáp án. Đề thi kiểm tra giữa kì 1 toán 12 có đáp án và chia phần chung, riêng.

SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN – LỚP 12

               Thời gian làm bài 90 phút ( không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Bài 1 (3, 0 điểm)

Cho hàm số y= f(x) = x4/2 – 4x2  + 4(C)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho .

b) Biện luận theo a số nghiệm của phương trình x4 – 8x2 – a = 0.

Bài  2 (2,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, AB = 2a, SA vuông góc với  mặt phẳng (ABCD) , góc hợp bởi  SB và mặt phẳng (ABCD) là  450, M , N , I  lần lượt là trung điểm của SD , CD , AB .

a) Tính thể tích khối chóp S.ABND.

b) Tính thể tích khối chóp I.SCNM .

Bài 3 ( 2,0 điểm )

  1. Tính A = log324 theo a biết a = log23

Không sử dụng máy tính cầm tay. Tínhbai3II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 điểm)

Học sinh chọn một trong hai phần dưới đây để làm bài ( Phần A hoặc B) .

A.Theo chương trình Chuẩn :

  1.   Không sử dụng máy tính cầm tay. Tính  A =
  2. Cho a+b=2 . Chứng minh :2

Cho a và b là các số thực dương a ≠ b . Rút gọn 3B.Theo chương trình Nâng cao :

  1. Không sử dụng máy tính cầm tay. Tính 1
  2. Cho a > 0 , b > 0 , ab=4 . Chứng minh :bai2
  3. Không sử dụng máy tính cầm tay. So sánh hai số bai3

……….………………..HẾT……………………

Học sinh không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài.

Họ và tên học sinh ……………………………, Số báo danh……………………

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12

Câu Ý Nội dung Điểm
BÀI 1     3,00
  a Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (1) của hàm số (2,00 điểm)  
    TXĐ : D = R

  • Sự biến thiên : y’= 2x3 – 8x, y’ = 0 ⇔ x = 0, x = 2 , x= -2
  • x = 0 ⇒ y = 4, x =± 2 ⇒ y = -4 lim
0,25

0,25

0,25

0,25

 

     Bảng biến thiên :bangbienthien

Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-¥;-2),(0;2) đồng biến trên các khoảng (-2 ;0) ,(2 ;+¥) , hàm số đạt cực tiểu tại x = ±2, ycr = -4, hàm số đạt cực đại tại x =0, yCD = 4.

0,25

 

0,25

    Đồ thị (1):dothihamso 0,5
  b Biện luận theo a số nghiệm của phương trình  (1,00đ)  
    Viết lại phương trìnhvietlapphuongtrinh

Phương trình (1) là phương trình hoành độ giao điểm của (C) và đường thẳng d b( d cùng phương trục hoành ) , số nghiệm của phương trình là số điểm chung của (C) và d

 

0,25

 

0,25

     Lập luận đúng số nghiệm theo các giá trị của a. (Chú ý nếu lập luận sai một trường hợp trừ 0,25, nếu sai 2 trường hợp cho điểm 0,00 0,5
dap an bai 2
Đáp án Bài 2
dap an bai 3
Đáp án Bài 3
II A
Đáp án phần riêng Cơ bản A
IIB
Đáp án phần riêng nâng cao B