[Toán + Tiếng Việt giữa kì I lớp 2] Thử sức mỗi đề 7 câu trắc nghiệm và tự luận

Trường tiểu học Tứ Yên – Đề thi và đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán và Tiếng Việt năm 2015: Viết từ 3 đến 5 câu nói về trường em. Môn: Toán-Lớp 2 A. Trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án đúng. Bài 1: Số bé nhất có 2 chữ số giống … Đọc thêm…

Kiểm tra Tiếng Việt của trường Tiểu học Bình Hòa Hưng Kì I

A. Bài kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt: I. (1,5 đ) Đọc thành tiếng : Đọc một trong ba đoạn văn của bài “Câu chuyện bó đũa”, Tiếng Việt 2, tập 1, trang 112. II. Đọc thầm và làm bài tập (Khoảng 30 phút):Khoanh vo chữ cái trước ý trả lời đúng … Đọc thêm…

Kiểm tra Toán kì I lớp 2 trường Tiểu học Bình Hòa Hưng

Trường TH Bình Hòa Hưng KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2015 – 2016 MÔN: TOÁN – Lớp 2 THỜI GIAN: 40 phút Bài 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: Đọc số Viết số Ba mươi sáu ……………………….. ……………………………… 71 Bài 2. Tính nhẩm : 50  +  50  =  …..                              … Đọc thêm…

Ma trận đề kiểm tra Toán lớp 2 học kì 1 năm 2015 trường TH số 1 Mỹ Thành

Dưới đây là Ma trận đề kiểm tra Toán lớp 2 học kì 1 năm 2015 trường TH số 1 Mỹ Thành có đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 2- HK1 (2015- 2016) PHÒNG GD – ĐT PHÙ MỸ       ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC … Đọc thêm…

Đề thi cuối kì 1 Toán lớp 2 hay nhất năm 2016 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán, đề thi gồm 8 câu, có đáp án thời gian làm bài 40 phút. A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1/ (1 điểm):  Số  95 đọc là: A. Chín mươi năm B.  Chín lăm            C.  … Đọc thêm…

[Trắc nghiệm và tự luận] Kiểm tra lớp 2 môn Toán kì I mới nhất

[Trắc nghiệm và tự luận] Dethikiemtra.com giới thiệu đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2: Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập … Đọc thêm…

Đề kì 1 của trường Tiểu học Lương Tài học sinh lớp 2 Toán: 1 giờ chiều hay còn gọi là?

Đề thi học kì 1 môn lớp 2 môn Toán năm 2016 có đáp án: Tìm x, biết: 46 TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG TÀI ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN: TOÁN LỚP 2 (Thời gian làm bài 40 phút) I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào đáp án đúng: 1: Số liền trước của 69 là: Câu 2: 90cm = …….dm.   … Đọc thêm…

Đề kì 1 của trường Tiểu học Lương Tài học sinh lớp 2 Toán: 1 giờ chiều hay còn gọi là?

Đề thi học kì 1 môn lớp 2 môn Toán năm 2016 có đáp án: Tìm x, biết: 46 TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG TÀI ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN: TOÁN LỚP 2 (Thời gian làm bài 40 phút) I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào đáp án đúng: 1: Số liền trước của 69 là: Câu 2: 90cm = …….dm.   … Đọc thêm…