Kiểm tra cuối kì 1 lớp 8 môn Vật Lý – THCS Tân Lập có đáp án năm 2017

Mời các em cùng tham khảo Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 8 năm học 2017 – 2018 trường THCS Tân Lập, Thái Bình nhằm ôn luyện kiến thức Vật lý đã học trước bài kiểm tra học 1 sắp tới.

PHÒNG GD & ĐT VŨ THƯ

TRƯỜNG THCS TÂN LẬP

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: Vật lý 8

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

Hãy chọn  phương án trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1: Chuyển động cơ học là:

A. sự thay đổi khoảng cách của vật so với vật khác .

B. sự thay đổi phương chiều của vật.

C. sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác.

D. sự thay đổi hình dạng của vật so với vật khác.

Câu 2: Công thức tính vận tốc là:

Câu 3: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào có thể được xem là chuyển động đều?

A. Chuyển động của đầu kim đồng hồ đang hoạt động bình thường.

B. Nam đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường.

C. Một quả bóng đang lăn trên sân cỏ.

D. Chuyển động của đoàn tàu hỏa khi rời ga.

Câu 4: Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là:

A. Lực ma sát lăn.          B. Lực ma sát nghỉ.

C. Lực ma sát  trượt.        D. Lực quán tính.

Câu 5: Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng sang phải, chứng tỏ xe:

A. Đột ngột giảm vận tốc .

B. Đột ngột tăng vận tốc.

C. Đột ngột rẽ sang phải .

D. Đột ngột rẽ sang trái.

Câu 6: Đơn vị tính áp suất là:

A.Pa.          B.N/ m2.

C. N/m3.     D. Cả A và B đều đúng.

Câu 7: Muốn giảm áp suất thì:

A. giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.

B. tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.

C. tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.

D. giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.

Câu 8: Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 20N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào?

A. Tăng lên.

B. Giảm đi.

C. Không thay đổi.

D. Chỉ số 0.

II. Tự luận: ( 6 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm) Một học sinh chạy xe đạp với tốc độ trung bình 4m/s. Biết nhà cách trường học 1,2km.

a/ Hỏi chuyển động của học sinh từ nhà đến trường là chuyển động đều hay chuyển động không đều? Tại sao?

b/ Tính thời gian học sinh đó đi từ nhà đến trường.

Câu 8:(1 điểm) Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau được nhúng chìm trong nước.Thỏi nào chịu lực đẩy Ácsimét lớn hơn ? Vì sao ?

Câu 9:.(3,5 điểm) .Một vật có khối lượng 4200g và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3 được nhúng hoàn toàn trong nước.

a. Tìm thể tích của vật.

b. Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật, cho trọng lượng riêng của nước d= 10000N/m3.

c. Nếu thả vật đó vào thủy ngân thì vật đó chìm hay nổi? Tại sao? Cho trọng lượng riêng của thủy ngân là 130000N/m3.

_____ HẾT ______

Gửi một bình luận