Thi học kì 1 năm 2017 môn Lý lớp 8 có đáp án: Lấy một ví dụ về hai lực cân bằng và chỉ rõ đó là những lực nào

Đáp án và đề thi cuối học kì 1 lớp 8 môn Lý năm học 2017 – 2018 của trường THCS Tân Thạnh. Thế nào là hai lực cân bằng? Lấy một ví dụ về hai lực cân bằng và chỉ rõ đó là những lực nào ?

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2017 – 2018

MÔN: VẬT LÝ – LỚP 8

I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Chọn đáp án em cho là đúng, rồi khoanh tròn.

Câu 1: Có một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau, câu nào đúng?

A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.

B. Ô tô đứng yên so với cột điện bên đường.

C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.

D. Ô tô đứng yên so với cây bên đường.

Câu 2: Đơn vị hợp pháp của vận tốc là:

A. km/s                B. km/h          C. m.s                    D. m/h

Câu 3: Một người đi xe đạp trong 2,5 giờ với vận tốc trung bình là 12 km/h. Quãng đường người đó đi được là:

A. 2,5km.           B. 4,8 km.                      C. 12 km                D. 30 km.

Câu 4: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều?

A. Chuyển động của một xe đạp đang xuống dốc.

B. Chuyển động của đoàn tàu đang vào nhà ga.

C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.

D. Chuyển động của quả banh đang lăn trên sân.

Câu 5: Áp lực tác dụng lên mặt sàn 500N. Diện tích tiếp xúc với mặt sàn là 4m2. Áp suất tác dụng lên sàn là:

A. 125 m2 /N    B. 2000 N/m      C.  125 Pa               D. 125N

Câu 6: Trong quá trình lưu thông của các phương tiện giao thông đường bộ, ma sát giữa bánh xe và mặt đường, giữa các bộ phận cơ khí với nhau, ma sát giữa phanh xe và vành bánh xe làm phát sinh các bụi cao su, bụi khí và bụi kim loại. Các bụi khí này gây ra tác hại to lớn đối với môi trường. Để giảm thiểu tác hại này cần:

A. Giảm số phương tiện lưu thông trên đường.

B. Tăng số phương tiện lưu thông trên đường.

C. Sử dụng các phương tiện đã cũ nát, không đảm bảo chất lượng.

D. Cần thường xuyên kiểm tra chất lượng xe và vệ sinh mặt đường sạch sẽ.

II. CÂU HỎI TỰ LUẬN (7đ)

Câu 7: (1.5đ) Thế nào là hai lực cân bằng? Lấy một ví dụ về hai lực cân bằng và chỉ rõ đó là những lực nào ?

Câu 8: (1.5đ)Viết công thức tính áp suất. Nêu rõ ý nghĩa và đơn vị đo của các đại lượng có mặt trong công thức.

Câu 9: (1.5đ) Biểu diễn lực kéo 6 000N có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, tỉ xích 1cm ứng với 1500N.

Câu 10: (2.5đ) Một người đi môtô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 10km với vận tốc 40km/h, trên đoạn đường thứ hai dài 48km trong 45 phút. Hãy tính:

a) Thời gian để người đó đi hết đoạn đường thứ nhất.

b) Vận tốc trung bình của người đó trên cả 2 đoạn đường.


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I (2017-2018)

I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án đề 1 A B D C C A,D

II. TỰ LUẬN (7đ):

Gửi một bình luận