Đề thi học kì 1 môn Toán 9 – Vân Hội 2017 có đáp án: Chứng minh BC vuông góc với OA

Mời thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2017 – 2018 của trường THCS Vân Hội. Đề thi khá hay và có đáp án chi tiết, mời các em thử sức

TRƯỜNG TH&THCS VÂN HỘI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – MÔN TOÁN – LỚP 9

NĂM HỌC 2017 – 2018

( Thời gian làm bài 90 phút không kể phát đề)

 

I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: √(5-x) có nghĩa khi khi:

A. x ≥ – 5;         B. x > -5  ;     C. x ≤ 5 ;        D. x

Câu 2. Đồ thị hàm số y = -2x + 5 đi qua

A. ( 1 ; – 3)    B. ( 1; 1)          C .( 1; -1 )         D.( 1; 3  )

II. PHẦN TỰ  LUẬN (8 điểm )

Câu 1: (3 điểm) Cho biểu thức:

a. Tìm điều kiện xác định của P.

b. Rút gọn P

c. Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên.

 Câu 2: (2 điểm)   Cho hàm số bậc nhất: y = (m+1)x – 2m (1)

a. Tìm m để hàm số trên là hàm số bậc nhất.

b. Vẽ đồ thị hàm số với m = 1

c. Tìm m để đồ thị hàm số (1) song song với đồ thị hàm số y = 3x +6.

 Câu 3: (3 đ). Cho đường tròn (O, 6cm), điểm A nằm bên ngoài đường tròn,

OA = 12cm. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).

a) Chứng minh BC vuông góc với OA.

b) Kẻ đường kính BD, chứng minh OA // CD.

c) Gọi K là giao điểm của AO với BC. Tính tích: OK.OA =? Và tính góc BAO.

——- HẾT ——

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 2 điểm ).

Mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4
Đáp án C D A B

II. PHẦN TỰ  LUẬN(8 Điểm)

Gửi một bình luận