Sở GD Nam Định 2017 – Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán có đáp án: Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 tỉnh Nam Định năm học 2017-2018 được Dethikiemtra.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Các bạn học sinh lớp 9 tỉnh Nam Định vừa thi môn Toán vào ngày 8/12/2017.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Toán – lớp 9

(Thời gian làm bài: 120 phút)

I. Trắc nghiệm khách quan. (2.0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy thi của em.

Câu 1: Căn bậc hai số học của 16 là

A. 4. B.  -4. C.  ± 4. D.      256.

Câu 2: Điều kiện xác định của biểu thức 

A. x ≥ 2018   B. x ≠ 2018     C. x > 2018    D. x

Bài 2: (2.0 điểm)

Cho hàm số y = (m – 1)x + m.

a- Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.

b- Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3.

c- Vẽ đồ thị của hai hàm số ứng với giá trị của m tìm được ở các câu a) và b) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy và tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ được.

Bài 3: (3.0 điểm)

Cho đường tròn (O, R) và đường thẳng d cố định không cắt đường tròn. Từ một điểm A bất kì trên đường thẳng d kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với AO tại H, trên tia đối của tia HB lấy điểm C sao cho HC = HB.

a. Chứng minh C thuộc đường tròn (O, R) và AC là tiếp tuyến của đường tròn (O, R).

b. Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng d tại I, OI cắt BC tại K. Chứng minh OH.OA = OI.OK = R2.

c. Chứng minh khi A thay đổi trên đường thẳng d thì đường thẳng BC luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 4:  (1.25 điểm)

——– HẾT ——–

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Trắc nghiệm khách quan. (2.0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
Đáp án A C A C B D B C

II. Tự luận (8.0 điểm)

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán – Sở GD&ĐT Nam Định 2017

Gửi một bình luận