Thi HK1 Toán lớp 9 – Phòng GD&ĐT Vĩnh Bảo 2017 gồm 5 bài tập tự luận có đáp án

Giới thiệu với các bạn Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng năm học 2017 – 2018 có đáp án để tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đây của mình.

UBND HUYỆN VĨNH BẢO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN 9

(Thời gian:120 phút không kể giao đề)

Bài 1. (2 điểm)

a. Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa.

2. Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 2. (1,5 điểm) Cho hàm số y = (m – 2)x + 3 (d)

a) Xác định m biết (d) đi qua A(1; -1). Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được.

b) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm B(-2; 2) và song song với đường thẳng vừa tìm được ở câu a.

Bài 3. (2,0 điểm)

b) Cho pt đường thẳng 2x – y = 3 (d) và pt đường thẳng x + y = 6 (d’). Giải hệ phương trình gồm đường thẳng (d) và (d’)?

c) Bóng của một cây trên mặt đất là 12m, tia nắng mặt trời chiếu xiên một góc 300 so với mặt đất. Tính chiều cao của cây?

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Qua A và B vẽ lần lượt hai tiếp tuyến (d) và (d’) với đường tròn (O). Một đường thẳng đi qua O cắt đường thẳng (d) ở M và cắt đường thẳng (d’) ở P. Từ O kẻ một tia vuông  góc với MP và cắt đường thẳng (d’) ở N. Kẻ OI ⊥ MN tại I.

a) Chứng minh: OM = OP và Δ DNMP cân

b) Chứng minh: OI = R và MN là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c) Tính góc AIB

d) Tìm vị trí của M để diện tích tứ giác AMNB là nhỏ nhất?

 Bài 5. (1,0 điểm)

a) Cho a, b > 0; Chứng minh rằng: 3(b2 + 2a2) ³  ≥ (b + 2a)2

b) Cho a, b, c > 0 thỏa mãn ab + bc + ca = abc.

———– HẾT ————

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM

— Chúc các em học tốt —-

Gửi một bình luận