30 phút kiểm tra cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 vừa cập nhật

TRƯỜNG TIỂU HỌC Lớp: 1A Họ và tên :………………………………….   KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 Năm học : 2016 – 2017 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 1 Thời gian: 30 phút. Học sinh đọc thầm bài Tập đọc, sau đó làm các bài tập bên dưới Bác đưa thư Bác đưa thư trao cho Minh … Đọc thêm…

[Quảng Trị] kiểm tra đọc, viết thi kì II môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) I. Đọc thành tiếng: (5 điểm) Giáo viên cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học. II. Đọc thầm đoạn văn sau: HAI NGƯỜI BẠN Hai người bạn đang đi trong rừng, bỗng đâu, một con gấu chạy xộc tới. Một người bỏ chạy, … Đọc thêm…