Đề chẵn lẻ Vật Lý 7 trắc nghiệm – tự luận (Kiểm tra cuối kì 2)

Đề thi gồm 2 mã đề, 8 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận

Đề A

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : HS làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất

1 : Trong các cách sau đây cách nào làm lược nhựa nhiễm điện?

A. Nhúng lược nhựa vào nước              
B.Phơi lược nhựa ngoài nắng

C.Cọ xát lược nhựa vào vải len            
D.Tất cả đều đúng

2 : Khi đặt hai vật mang điện tích cùng loại gần nhau thì chúng sẽ:

A. Hút nhau                                    
B.Đẩy nhau

C.Vừa hút nhau vừa đẩy nhau        
D.Tất cả đều sai

3 : Hạt nhân của nguyên tử mang điện tích gì?

A. Điện tích âm                
B.Không mang điện

C.Điện tích dương            
D.Tất cả đều sai

4 : Vật nào sau đây không phải nguồn điện?

A. Pin                          
B.Ắc qui

C.Đinamô xe đạp          
D.Bút thử điện

5: Vật nào sau đây dẫn điện?

A. Thanh gỗ khô            
B.Một đoạn dây đồng

C.Thanh thủy tinh          
D.Một đoạn dây nhựa

6: Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm tê liệt thần kinh                      
B.Làm nóng dây dẫn điện

C.Làm sáng bóng đèn bút thử điện    
D.Hút các vụn giấy

7: Ampekế là dụng cụ dùng để đo:

A. Hiệu điện thế                
B.Nhiệt độ

C.Khối lượng                  
D.Cường độ dòng điện

8 : Vôn là đơn vị của:

A. Hiệu điện thế              
B.Khối lượng riêng

C.Thể tích                      
D.Cường độ dòng điện


Đề B

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : HS làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất

1: Vôn là đơn vị của:

A. Hiệu điện thế                
B.Khối lượng riêng

C.Thể tích                      
D.Cường độ dòng điện

2: Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm tê liệt thần kinh                      
B.Làm nóng dây dẫn điện

C.Làm sáng bóng đèn bút thử điện    
D.Hút các vụn giấy

3 : Vật nào sau đây dẫn điện?

A. Thanh gỗ khô              
B.Một đoạn dây đồng

C.Thanh thủy tinh            
D.Một đoạn dây nhựa

4: Hạt nhân của nguyên tử mang điện tích gì?

A. Điện tích âm                
B.Không mang điện

C.Điện tích dương          
D.Tất cả đều sai

5: Vật nào sau đây không phải nguồn điện?

A. Pin                            
B.Ắc qui

C.Đinamô xe đạp          
D.Bút thử điện

6: Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

A. Hiệu điện thế            
B.Cường độ dòng điện

C.Khối lượng              
D.Nhiệt độ

7 : Khi đặt hai vật mang điện tích cùng loại gần nhau thì chúng sẽ:

A. Hút nhau                                  
B.Đẩy nhau

C.Vừa hút nhau vừa đẩy nhau      
D.Tất cả đều sai

8 : Trong các cách sau đây cách nào làm lược nhựa nhiễm điện?

A. Nhúng lược nhựa vào nước                          
B.Phơi lược nhựa ngoài nắng

C.Cọ xát lược nhựa vào vải len                        
D.Tất cả đều đúng


B.PHẦN TỰ LUẬN
: HS làm bài trên giấy riêng

9: Hãy trình bày tác dụng sinh lí của dòng điện đối với cơ thể người?

10: Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Lấy ví dụ cho mỗi chất?

11: Cho mạch điện gồm 2 đèn mắc nối tiếp vào nguồn điện 12V, biết cường độ dòng điện qua đèn 1 là 0,25A

a. Tính cường độ dòng điện qua đèn 2?

b. Nếu hiệu điện thế qua đèn 2 là 4,5V thì hiệu điện thế qua đèn 1 là bao nhiêu?


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 LỚP 7 VẬT LÝ

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Đề A:  1C; 2B; 3C; 4D; 5B; 6D; 7D; 8A

Đề B: 1A; 2D;3B; 4C; 5D; 6B; 7B; 8C


B.PHẦN TỰ LUẬN:

9. Nếu sơ ý để dòng điện đi qua cơ thể thì dòng điện sẽ làm các cơ co giật, có thể làm tim ngừng đập, ngạt thể và thần kinh bị tê liệt. Đó là tác dụng sinh lí của dòng điện

10. – Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất dẫn điện gọi là vật liệu dẫn điện

Ví dụ: Đồng, nhôm, sắt

– Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.Chất cách điện gọi là vật liệu cách điện

Ví dụ: Nhựa, thủy tinh, sứ

11.

Vì mạch điện mắc nối tiếp nên:

I = I1= I2

U = U1 + U2

a) Cường độ dòng điện qua đèn 2 là

I1= I2 = 0,25A

b) Hiệu điện thế qua đèn 1 là

U1 = U – U2

U1`= 12 – 4,5 = 7.5V

Đáp số: I2 = 0.25A, U1 = 7.5 V

Gửi một bình luận