[Bình Giang] Đề giữa kì II môn Toán Đại số và hình học lớp 9

Mời thầy cô và các em tham khảo: Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Toán của phòng GD & ĐT Bình Giang năm học 2016 – 2017.

I. Đại Số

1. Giải các phương trình:

1)  x2 + 8x = 0

2) x2 – 2x√2 + 2 = 0

3) 3x2 – 10x + 8 = 0

4) 2x2 – 2x + 1 = 0

Câu 2 (5,0 điểm). Cho phương trình bậc hai: x2 – 6x +2m-1 =0 (1). Tìm m để:

1) Phươngtrình (1) có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó.

2) Phươngtrình (1) có hainghiệm trái dấu.

3) Phương-trình (1) có một nghiệm là x = 2. Tìm nghiệm còn lại.

4) Phương-trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1 và x2, thỏa mãn: lx1 – x2l = 4

3. Chứng tỏ rằng parabol y = x2 và đường thẳng y = 2mx + 1  luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ giao điểm là x1 và x2. Tính giá trị biểu thức: 

II. Hình Học

1. Cho đường tròn (O; R) đi qua 3 đỉnh tam giác ABC, ∠ A = 600, ∠ B = 700.

1) Tính số đo các góc BOC, COA, AOB.

2) So sánh các cung nhỏ BC, CA, AB.

3) Tính BC theo R.

2. Từ một điểm S ở ngoài đường tròn (O), kẻ tiếp tuyến SA và cát tuyến SBC  với đường tròn (O), SB C.Một đường thẳng song song với SA cắt dây AB, AC lần lượt tại N, M.

1) Chứng minh: Tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC.

2) Chứng minh: BCMN là tứ giác nội tiếp.

3) Vẽ phân giác của góc BAC cắt dây BC tại
D.Chứng minh: SD2 = SB.SC.

4) Trên dây AC lấy điểm E sao cho AE = A
B.Chứng minh: AO vuông góc với DE.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC

Gửi một bình luận