Đề thi minh họa môn Toán kỳ thi THPT Quốc Gia 2017 chính thức

Đề thi minh họa môn Toán kì thi THPT Quốc Gia 2017 chính thức của bộ Giáo dục đào tạo.

Chiều nay, 05/10/2016 Bộ Giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2017 của 14 môn thi.

Đề thi môn toán THPT quốc gia năm 2017 gồm 50 câu trắc nghiệm.

Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ MINH HỌA
(Đề gồm có 08 trang)

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số
trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới
đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

A. y = – x2 + x – 1. 
B.y
 = x 4 x 2 + 1.


B.y
= – x3 + 3x + 1.


C.y
= x3 – 3x + 1.

D.y = x³ – 3x + 1

de-thi-minh-hoa-toan-thpt-quoc-gia-2017

2. Cho hàm số y = f ( x) có:

2016-10-05_172253Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

B.Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

C.Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 1 và y = – 1 .

D.Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 1 và x = – 1 .

3. Hỏi hàm số y = 2 x4 + 1 đồng biến trên khoảng nào ?

2016-10-05_172420

4. Cho hàm số y = f ( x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên :

2016-10-05_172618

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A. Hàm số có đúng một cực trị.

B.Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.

C.Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.

D.Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1.

5. Tìm giá trị cực đại y của hàm số y = x3 – 3x + 2 .

A. y = 4.


B.y
= 1.


C.y
= 0.


D.y
= – 1.

6. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số2016-10-05_172715

trên đoạn [2; 4].

2016-10-05_172745

7. Biết rằng đường thẳng y = – 2x + 2 cắt đồ thị hàm số y = x3 + x + 2 tại điểm duy nhất; kí hiệu ( x0 ; y0 ) là tọa độ của điểm đó. Tìm y0 .

A.y0 = 4 .

B.y0 = 0 .


C.y
0 = 2 .


D.y
0 = – 1.

8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y = x4 + 2mx 2 + 1 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.

2016-10-05_172927

9. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số

2016-10-05_173028có hai tiệm cận ngang.

A. Không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.


B.m


C.m
= 0.


D.m
> 0.

10. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.

2016-10-05_173153

A. x = 6.


B.x
= 3.


C.x
= 2.


D.x
= 4.

11. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số 2016-10-05_173321 đồng biến trên khoảng (0;π/4)

A. m ≤  0 hoặc 1 ≤  m


B.m
≤  0.

C.1 ≤  m

D.m ≥ 2.

12. Giải phương trình log4 ( x – 1) = 3 .

A. x = 63.


B.x
= 65.


C.x
= 80.


D.x
= 82.

13. Tính đạo hàm của hàm số y = 13x

A. y’ = x.13x-1

B.y’ = 13x.ln13

C.y’ =13x

2016-10-05_173901

Xem đầy đủ : de-minh-hoa-mon-toan