Đề kiểm tra chất lượng ôn thi vào lớp 10 có đáp án chi tiết

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI VÀO THPT NĂM HỌC: 2016 – 2017 MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 9 Thời gian làm bài: 120 phút 1. (2,0 điểm) Đọc kĩ đoạn văn sau: “Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà … Đọc thêm…