Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh và Danh sách trường đào tạo Quản trị kinh doanh

Mã trường Tên trường Môn thi, khối thi Điểm chuẩn Ghi chú MDA Đại Học Mỏ Địa Chất 5.00 Trung bình môn thi MDA Đại Học Mỏ Địa Chất 5.46 Trung bình môn thi DCT Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 10.00 Xét học bạ 16.5 DVH Đại Học Văn Hiến 15.00 DDT … Đọc thêm…