Điều khoản sử dụng

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (“Thỏa thuận”) trước khi tiến hành truy cập bất kỳ phần nào của trang web  (bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các file và tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều sử dụng nào của chúng tôi, bạn vui lòng không sử dụng trang web.

1. Cập nhật

Thỏa thuận này có thể được nhật thường xuyên, phiên bản cập nhập sẽ được chung tôi công bố tại đây.

Phiên bản cập nhập sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào trang web hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật

2. Giới thiệu về trang web

Nghề giáo.net là blog hỗ trợ các bạn học sinh trong việc học tập và giải đáp câu hỏi trong quá trình học tập từ lớp 1 đến lớp 12 trong SGK, Sách bài tập cũng như các đề thi.

3. Quyền sử hữu trang web

Trang web này được phát triển bởi admin Nghề giáo.net, tất cả các quyền sở hưu trí tuệ liên quan đến trang web (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa trong trang web: các sửa đổi bổ sung, cập nhật của trang web) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Nghề giáo.net và các cá nhân, tổ chức được phép sao chép, tái tạo, phân phối.

4. Sử dụng trang web

Bạn có quyền sử dụng trang web và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hình vi sau đây nếu không có sự đồng bằng văn bản của Nghề giáo.net.

  • Sử dụng trang web cho các mục đích trái quy định của pháp luật
  • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa ra một phần hoặc toàn bộ trang web cho bất kỳ bên thứ ba;
  • Sử dụng trang web để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân)
  • Sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của website Nghề giáo.net, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình đọc hại, virut hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khắc nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng
  • Sử dụng trang web để đăng tải, chuyển, Truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm phát luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
  • Các hình thức vi phạm khác

5. Bảo mật và sử dụng dữ liệu người dùng

  • Quyền truy cập Internet: trang web sử dụng quyền này để giúp bạn lấy các nội dung học liệu cần thiết
  • Quyền lưu trữ trên bộ nhớ ngoài: trang web sử dụng quyền này để lưu lại các bài viết bạn muốn lưu về máy để xem ngay cả khi không có mạng
  • Thông tin định danh thiết bị của bạn (Device Identity): trang web sử dụng thông tin này để có thể gửi thông báo đến bạn các thông báo về cập nhật phần mềm, thay đổi trong nội dung trang web, các học liệu mới, các chương trình khuyến mại và các thông báo khác cần thiết.