Giải bài tập Địa lý lớp 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Giải bài tập Địa lý lớp 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải bài tập Địa lý lớp 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập Câu 1: Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh … Đọc thêm…

Giải bài tập Địa lý lớp 12 Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Giải bài tập Địa lý lớp 12 Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Giải bài tập Địa lý lớp 12 Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Trang sgk Địa Lí 12: Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên … Đọc thêm…

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam 1. Vẽ khung ô vuông: Khung ô vuông gồm 32 ô, đánh số thứ tự theo trật tự: theo hàng từ trái quà … Đọc thêm…

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi Trang 29 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 6 (SGK), hãy nêu nhận xét về đặc điểm địa hình Việt Nam. Trả lời: Quan sát hình … Đọc thêm…

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo) 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo) Trang 33 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học và hình 6 (SGK), nêu nhận … Đọc thêm…

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển Trang 36 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên nước ta. Trả … Đọc thêm…

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Trang 40 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học cho biết vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới … Đọc thêm…

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo) Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo) Trang 45 sgk Địa Lí 12: Vì sao địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh? Trả … Đọc thêm…