Giải Hóa lớp 11 Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ

Giải Hóa lớp 11 Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ

Giải Hóa lớp 11 Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ

Bài 1 (trang 91 SGK Hóa 11): So sánh hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ về: thành phần nguyên tố, đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử.

Lời giải:

Giải Hóa lớp 11 Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ

Bài 2 (trang 91 SGK Hóa 11): Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố.

Lời giải:

Giải Hóa lớp 11 Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ

Bài 3 (trang 91 SGK Hóa 11): Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử chất A.

Lời giải:

Gọi CTPT của hợp chất hữu cơ là CxHyOz (x,y,z nguyên dương; z ≥ 0)

Ta có:

Giải Hóa lớp 11 Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ

mO = 0,6-0,36-0,08 = 0,16(g)

=> Hợp chất A có chứa C, H, O

Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử A là:

Giải Hóa lớp 11 Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ

Bài 4 (trang 91 SGK Hóa 11): β-Caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt) có màu da cam. Nhờ tác dụng của enzim ruốt non,β-Croten chuyển thành vitamin A nên nó còn được gọi là tiến vitamin A. Oxi hoá hoàn toàn 0,67 gam β-Caroten rồi dẫn sản pẩm oxi hoá qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, sau đó qua bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Kết quả cho thấy khối lượng bình (1) tăng 0,63 gam; bình (2) có 5 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử β-Caroten

Lời giải:

Khối lượng bình (1) tăng là khối lượng của H2O = 0,63(g)

Giải Hóa lớp 11 Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ

Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử β-Caroten là:

Giải Hóa lớp 11 Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ

Gửi một bình luận