Giải Hóa lớp 9 bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Giải Hóa lớp 9 bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt Giải Hóa lớp 9 bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt Lời giải: Thí nghiệm 1: Tác dụng của nhôm với oxi Yêu cầu: Nêu hiện tượng thí nghiệm, cho biết trạng thái, màu … Đọc thêm…