Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo) Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ … Đọc thêm…

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (trang 76 sgk Lịch Sử 10): – Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì khác … Đọc thêm…

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ … Đọc thêm…

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy (trang 71 sgk Lịch Sử 10): – Em hãy nhận xét về địa bàn sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam Trả lời: Địa bàn … Đọc thêm…

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại Câu 1 (trang 68 sgk Sử 10):Nêu những điểm nổi bật … Đọc thêm…

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ … Đọc thêm…

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (trang 46 sgk Lịch Sử 10): – Điều kiện hình thành … Đọc thêm…

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào 2 (40%) 4 đánh giá Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào (trang 52 sgk Lịch Sử 10): – Sự phát triển của Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào? … Đọc thêm…

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ (trang 39 sgk Lịch Sử 10): – Quá trình hình thành và phát triển của … Đọc thêm…